NHỔ RĂNG SỮA
___
 

TÊN DỊCH VỤ GIÁ TIỀN (VND)
Nhổ răng sữa tê bôi (cho 1 răng) 10.000
Nhổ răng sữa tê xịt (cho 1 răng) 20.000
Nhổ răng sữa tê tiêm (cho 1 răng) 50.000
Nhổ chân răng sữa (cho 1 răng) 100.000
Nhổ răng kẹ (cho 1 răng) 200.000
Lấy cao răng 50.000
Đánh bóng răng 30.000

 

HÀN RĂNG SỮA
___
 

TÊN DỊCH VỤ GIÁ TIỀN (VND)
Fuji 1(cho 1 răng) 50.000
Adesor (cho 1 răng) 50.000
Fuji 9 (cho 1 răng) 80.000
Fuji 7 (cho 1 răng) 100.000
Composite Hàn Quốc (cho 1 răng) 100.000
Composite lỏng (cho 1 răng) 150.000
Composite Mỹ (cho 1 răng) 200.000
Composite Nhật (cho 1 răng) 250.000
Bôi vecni dự phòng sâu răng trẻ em (cho 1 răng) 30.000
Bôi vecni dự phòng sâu răng trẻ em (cho 1 hàm) 200.000
Chụp thép răng sữa (cho 1 răng) 500.000